MENU CLOSE

Statement

Karen Santen, beeldend kunstenaar | visual artist

In mijn objecten en installaties van klei benadruk ik de kracht en de oorsprong van deze materie. Het fascineert mij hoe kleur ontstaat, hoe de aardkorst groeit en vervalt, het samenklonteren, verglazen en versmelten. De laatste jaren worden mijn beelden kleurrijker door glazuur- en stookwijze. Ik volg hierbij mijn vakkennis en intuïtie. Tijdens mijn reizen naar Nieuw-Zeeland, Fiji, Chili en Finland werd ik me nog bewuster van het ontstaan van de aarde. Ik kleedt de aarde uit (het naakte landschap). Deze pure ervaring vertaalt zich niet in een klakkeloos kopiëren van dit natuurgeweld, maar in een persoonlijk beeld, waarbij ik deze energie tot uitdrukking breng. Het worden beelden “met een ziel”(HYLE), zoals de conservator Paul Vandenbroeck, in de tentoonstelling in het Raveelmuseum (2013) opmerkt. Met deze objecten geef ik de mens een brokje levensstroom, “hutten voor je ziel”, zoals Hans Mantje het noemde in 1990.

In my ceramic sculptures and installations, I emphasize the power and origins of the material. I am fascinated by the formation of its colour, of how the earth’s crust develops and decays, the clumping together, the vitrifaction and fusion. Over the last years my sculptures are becoming more colourful by glazing and firing methods. In this process I use my expertise and intuition. During trips to New-Zealand, Fiji, Chile and Finland I became even more aware of the origin of the earth. I strip the earth, “the bare landscape”. This primal experience does not translate to a blind copying of natural violence, rather to a personal work in which I express this energy. They become sculptures “with a soul”, as curator Paul Vandenbroeck points out at the 2013 exhibition at Raveelmuseum. With my works I intend to give people a piece of life flow, in which they can explore and rejoice.